DZIAŁKO WODNO-PIANOWE DWP 8/16/24/32 P (Przenośne)

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA
Działko wodno-pianowe DWP- 8/16/24/32 przeznaczone jest do zwalczania pożarów grup AB zgodnie z PN-75/M-51001 i służy do podawania do miejsca pożaru strumieni wodnych zwartych, rozproszonych oraz pianowych. Działko przenośne, po zastosowaniu adaptera i przedłużki, może być zamontowane na dachu pojazdu i użytkowane jak tradycyjne działko stacjonarne.

 

OPIS KONSTRUKCJI
Podstawowym elementem działka jest specjalnie ukształtowana rura przepływowa zaopatrzona w złącza obrotowe i głowicę uniwersalną zapewniającą regulację wydajności i rodzaju strumienia wody. Rura i złącza obrotowe wykonane są ze stali nierdzewnej, a głowica ze stopów aluminium. Działko wyposażone jest w manometr wskazujący wartość ciśnienia wody. Zbieracz z nasadami Storz 75 umożliwia podłączenie 2 węży, co zapewnia utrzymanie odpowiedniego ciśnienia przy większych odległościach od pompy. Podstawa posiada składane nogi, ułatwiające przechowywanie. Stopki z węglików spiekanych gwarantują pewne i długotrwałe użytkowanie na twardym podłożu.

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Działko wyposażone jest w specjalną głowicę zapewniającą płynną regulację wydajności podawanej wody w zakresie od 800 do 3200 l/min oraz stopień rozproszenia strumienia wodnego w zakresie od 0° do 30°. Działko posiada możliwość obrotu o 360° w płaszczyźnie poziomej oraz od +20° do +90° w płaszczyźnie pionowej dla pracy na podstawie i od -20° do 90° dla pracy na pojeździe.

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

Specjalna przegubowa konstrukcja umożliwia składanie działka. Po złożeniu umożliwia łatwe przechowywanie i transport.

NOWATORSKA PODSTAWA

Podstawa posiada składane nogi, ułatwiające przechowywanie. Stopki z węglików spiekanych gwarantują pewne i długotrwałe użytkowanie na twardym podłożu.

ZBIERACZ STORZ 2 x 75mm

Zbieracz z nasadami Storz 2 x 75 umożliwia podłączenie dwóch węży, co zapewnia utrzymanie wystarczającego ciśnienia przy dużym oddaleniu od pompy.

PŁYNNA REGULACJA STRUMIENIA

Zastosowana nowatorska głowica umożliwia płynną regulację wydajności podawanej wody w zakresie od 800 do 3200 l/min oraz stopień rozproszenia strumienia wodnego w zakresie od 0° do 30°.

RURA PIANOWA

W celu uzyskania strumienia piany należy nasadzić na głowicę rurę pianową, która stanowi wyposażenie działka.

PARAMETRY TECHNICZNE

Ciśnienie nominalne (Mpa) 0.8
Wydajność wody ( L/min) 800:3200
Wydajność piany ( L/min) 800:3200

 

nastawa 8 (800L)
Zasięg rzutu (m) wody piany
strumień zwarty 50.4 38.4
strumień rozproszony 45.2  
nastawa 16 (1600L)
Zasięg rzutu ( m) wody piany
strumień zwarty 58.2 47.2
strumień rozproszony 51.4
nastawa 24 (2400L)
Zasięg rzutu ( m) wody piany
strumień zwarty 60.2 49.4
strumień rozproszony 54.6
nastawa 32 (3200L)
Zasięg rzutu ( m) wody piany
strumień zwarty 80.3 51.6
strumień rozproszony 60.2
Wymiary (zestaw rozłożony, bez rury pianowej, mm)
Długość 1046
Szerokość 833
Wysokość 584
Waga (zestaw, kg)
40.2

WYPOSAŻENIE

kod waga (kg)
Działko P (zestaw) DWP-P-000 40.2
działko DWP-P-001 23.0
podstawa DWP-P-002 12.0
zbieracz Storz 2×75 DWP-P-003 2.2
rura pianowa DWP-X-001 3.0
Wyposażenie dodatkowe
przedłużka DWP-P-004 4.0
adapter DWP-P-005 2.1
deflektor DWP-X-002 3.5

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r., nr 85 poz. 553)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności (Dz. U. z 2007 r., nr 143 poz. 1001)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w punktach od 1 do 3 wyrób, którego dotyczy deklaracja zgodności nie wymaga wydania aprobaty technicznej oraz nie wymaga uzyskania certyfikatu CNBOP Państwowego Instytutu Badawczego.

Wyrób wyprodukowany w UE, zgodny z obowiązującym przepisami prawa i dopuszczony jest do stosowania w pojazdach ratowniczo – gaśniczych oraz (pozostałym sprzęcie ochrony przeciwpożarowej.

Działko P – ulotka (pobierz…)


(pobierz…)